Seman Pavol

Pochádzam z chovateľskej rodiny. V roku 1968 otec Ing. František Seman založil našu rodinnú chovateľskú stanicu „zo Sengetova“. Semanovci sa vždy angažovali vo verejných funkciách, takže otec bol v období od r. 1972  počas viacerých volebných období podpredseda a jedno volebné obdobie predseda Československého klubu chovateľov foxteriérov. V roku 1990 bol spoluzakladateľom Slovenského klubu chovateľov teriérov a foxteriérov (SKCHTaF). Od roku 1972 bol rozhodca exteriér teriérov a aj pre poľovný výkon malých plemien. Ďakujem nášmu chovateľskému klubu, že na jeho počesť každý rok usporiada Memoriál Františka Semana v brlohovaní teriérov.

Po odchode otca do chovateľského neba som v r. 1996 chovateľskú stanicu prebral ja. Od začiatku až dodnes chováme foxteriérov hrubosrstých a od r. 1997 aj cairn teriérov.

Ja osobne som prvého foxteriéra prezentoval na Oblastnej výstave poľovných plemien v Bratislave v r. 1968. Od tej doby do súčasnosti som na výstavy a na skúšky pripravoval prakticky všetky jedince, ktoré boli u nás neskôr použité v chove. Po celý čas nášho chovu foxteriéra hrubosrstého sme chovali a chováme na u nás odchovaných sukách. V súčasnosti  chováme na ničím neprerušenej línii 15 – 16 generácie súk foxteriéra, ktoré pochádzajú zo zakladateľky ASA zo Sengetova.

Prvé víťazstvo pre nás získala suka ESA zo Sengetova v konkurencii siedmich mladých súk  na Slovenskej výstave psov v Bratislave 1972.

Boli sme jedni z prvých chovateľov cairn teriéra na Slovensku. Naši odchovanci boli a sú úspešní v chove a na výstavách po celej Európe. V spolupráci s inými chovateľmi sa snažíme o čím väčšiu rozmanitosť – diverzifikáciu genetickej základne plemena u nás a v okolitých štátoch.

Dlhoročný úspešný chov psov nie je možný bez dobrého rodinného zázemia. Preto chcem aj takto poďakovať mojej manželke a dvom synom za ich porozumenie a podporu.

Ako chovateľom nám bolo dopriate, že od r. 1996 sme odchovali 11 Medzinárodných šampiónov krásy a takmer tridsať národných šampiónov krásy.

V našom chove u obidvoch plemien preferujeme chov na biologickú funkčnosť našich súk a všetkých odchovov. Pod pojmom biologická funkčnosť rozumieme to, že štence sú počaté po prirodzenom pripustení, narodia sa prirodzeným spôsobom, psy sú schopné pozitívne reagovať na vonkajšie podnety, sú konštitučne silné, zdravé, svojim majiteľom nespôsobujú zbytočné výdavky na veterinárneho lekára a sú schopné rozmnožovať sa prirodzeným spôsobom.

Rozhodcom pre posudzovanie exteriéru som od r. 1998. Som špecialistom na FCI skupinu III – teriére. Teriére som posudzoval v mnohých európskych štátoch aj na  výstavách najvyššej úrovne. Rozhodovanie vnímam ako službu chovu. Snažím o komplexné posúdenie každého psa tak, aby vystavovateľ získal informáciu o mojom pohľade na jeho psa.

V SKCHTaF som bol dvadsať rokov hlavným poradcom chovu a pätnásť rokov podpredsedom klubu. Dvadsať rokov som bol v Kynologickej rade Slovenského poľovníckeho zväzu a päť rokov v Prezídiu Slovenskej kynologickej jednoty.

Som veterinárny lekár, profesionálne som sa venoval hlavne chovu a chorobám koní, neskôr som pôsobil v poisťovaní zvierat proti nákazám a chorobám. Pôsobím ako súdny znalec evidovaný na Ministerstve spravodlivosti pre odvetvie kynológia a chov koní.

Chovateľstvo a práca so zvieratami je cesta pokusov aj omylov, nikto z nás nemá „patent na rozum“ a  naše poznatky a skúsenosti si neustále rozširujeme.

Chovateľstvo je pre väčšinu z nás naša záľuba, hobby. Malo by nás ľudsky a odborne obohacovať a malo by nám robiť radosť.  Na základe  svojich skúseností môžem hovoriť, že život každého z nás je unikátny a mali by sme ho prežiť  tak, aby sa sme pri spätnom pohľade do minulosti príliš nezahanbili.

 


ZPĚT